Vítejte na členských stránkách České bankovní asociace

Rádi bychom, aby členské stránky napomohly zvýšení informovanosti našich členů o činnosti asociace. 

Přístup na členské stránky je přirozeně chráněn. Pokud nemáte přístupové jméno a heslo, či máte obtíže při použití Vašeho stávajícího, kontaktujte prosím sekretariát asociace na cba@cbaonline.cz.

Užívat tyto členské stránky lze pouze pokud jste byli seznámeni s Manuálem soutěžního práva ČBA, a to jste stvrdili svým podpisem u gestora své komise či pracovní skupiny. Pokud tomu tak není, obraťte se na něj na nejbližším jednání či nás kontaktujte na výše uvedený e-mail.

 


 

Novinky

ZDE naleznete veškeré novinky a důležitá sdělení.

 


 

Aktuální materiály

Materiály k Národnímu rozvojovému fondu (NRF) naleznete na stránkách Komise právní v sekci NRF.

Materiály k námětům na odklad splátek úvěrů naleznete na strákách Komise pro hypoteční obchody.

Materiály k záruce COVID II a COVID III naleznete na stránkách Pracovní skupiny pro kohezní politiku v sekci COVID a materiály k záruce COVID Plus (EGAP) naleznete na stránkách Komise pro exportní financování v sekci COVID Plus

 


 

Sledujte nás na sociálních sítích